Management

Honrable Minister Public Works (Public Undertaking)
 

Shri. Dadaji Bhuse
Shri.Dadaji Bhuse

Chairman,MSRDC

Shri. Anilkumar Gaikwad
Shri. Anilkumar Gaikwad

Vice Chairman & Managing Director
 

Shri. Kailas Jadhav
Shri. Kailas Jadhav

Joint Managing Director (II)
 

Shri. Manuj Jindal(I.A.S)
Shri. Manuj Jindal (I.A.S)

Joint Managing Director (III)